Blitzortung Schwangau

Private Blitzortungsstation Schwangau-Horn

MyBlitzortung

Stacijas Schwangau-Horn statistika

Visa informācija ir par pēdējo stundu.

Vispārīga pēdējās stundas statistika

 • Stacija aktīva:
 • Atjauninājums: pirms 3.4 minūtēm
 • Pēdējais noteiktais zibens: 2024.04.21 11:03:23
 • Zibeņi: 1
 • Signāli: 11
 • Lokalizācijas attiecība: 9.1%
 • Dalības attiecība: 0.0%
 • Unikālās izlādes stacijā (14-19 stacijas): 0 (0.0%)

GPS

Informācija par GPS uztvērēju, kas tiek izmantot precīza laika un pozīcijas ieguvei. Ja ir zināms, tad arī antenas virziena tiek parādīti (sarkans, zaļš).

 • Vidējās koordinātes: 47.576774° / 10.718604° (±0.8m)
 • Pēdējo reizi bez GPS: 2018.06.26 16:35:30

Zibeņu skaits

Visa tīkla noteikto zibens izlāžu dinamika pa stundām, stacijā Schwangau-Horn noteikto zibeņu skaits stundā un vidējais zibeņu skaits vienā stacijā.

Grafiki: Zibens statistika

Signālu skaits

Vienā stundā saņemto signālu skaits stacijā Schwangau-Horn, kā arī vidējā vērtība visās stacijās.

Grafiki: Signālu statistika

Attiecības

Lokalizācijas un dalības attiecības ir nopietni rādītāji pareizai stacijas noregulēšanai. Aprēķini: noteikšanas attiecība = (stacijā detektētie zibeņi) / (stacijas signāli) dalības attiecība = (stacijā detektētie zibeņi) / (visā tīklā detektētie zibeņi)

Grafiki: Lokalizācijas un dalības attiecības

Dalības attiecība pret distanci

Pārskats par lokalizācijas attiecību pret attālumu no stacijas. Kopējais zibeņu skaits distancēs arī ir parādīts.

Grafiki: Zibens aktivitāte distancē

Dalības attiecība pēc azimuta

Lokalizācijas attiecība dažādos virzienos. Labākai salīdzināšanai tiek attēlotas arī visas zibens izlādes.

Grafiki: Zibens aktivitāte pēc azimuta

Antenas virziens

MansZibensDetektors var noteikti antenu virzienu automātiski. Tas ir nepieciešams, lai varētu noteikti izlādes polaritāti (ļoti eksperimentāls!).

 • 1. antenas virziens: 171° - 351° (D-Z)
 • 2. antenas virziens: 81° - 261° (A-R)